7. juulil 2016 aastal sulgesime Valguse Ruumi uksed Tondi tänaval ja lõpetasime sedapuhku
toimimise reaalse ruumi ja kohtumispaigana. Üks ring sai täis ja saabus aeg edasi liikuda...

Täname kogu südamest kõiki armsaid inimesi ja särasilmseid kaasloojaid, kes te olite toeks ja abiks Valguse Ruumi sündimise juures, kes te aitasite Ruumi hoida ja seda oma imelise kogemuse, valguse ja soojusega täitsite ja meie südameid oma kordumatu kohaloluga rõõmustasite! Aitäh! Aitäh! Aitäh!

See kõik jääb alatiseks meie hinge helisema!
Säragu valgus meie kõikide teel!

. . .  l o o m i n e   k e s t a b  . . .

Aiki, Eve ja Mari